Enter your keyword

Veronelli

Barbaresco DOCG Fausoni Riserva 2011  veronelli3  93
Barbaresco DOCG Fausoni Riserva 2001 veronelli1star
 Barbaresco DOCG Gaia Principe 2013  veronelli3  91
Barbaresco DOCG Gaia Principe 2004 veronelli2  89
Barbaresco DOCG Gaia Principe 1995 – 1996 – 1997 – 1998 – 1999  veronelli3  90
Barbaresco Gallina 2013 veronelli3  92
Barbaresco Gallina 2003 – 2004 veronelli3  90
Barbaresco Gallina 1999 – 2000 – 2001  veronelli3  90
Barbaresco Gallina 1996  veronelli3  88
Barbera d’Alba Superiore Much 2014 veronelli1club  88
Barbera d’Alba Superiore Much 2004 veronelli1club  87
Barbera d’Alba Superiore Bosco 2014  89
Barbera d’Alba Superiore Basarin 2015  88
Langhe Nebbiolo Sandrina 2015  88
Langhe Chardonnay 2015  veronelli2white  87
Langhe Chardonnay 2006  veronelli2white  87
Langhe Chardonnay 2001 veronelli1white
Langhe Arneis 2015  veronelli2white  87
Camp d’Pietru Sauvignon 2015  88
Camp d’Pietru Sauvignon 2006 veronelli1whiteclub  87